Sistem za efikasnu kontrolu parkirališta!

Sistem se sastoji od 2 podsistema - otvorena (sms parking) i zatvorena parkirališta

Šta je SkyParking?

SkyParking je brz, lak i veoma efikasan sistem za naručivanje hrane. Pokrenite online prodaju na web sajtu Vašeg restorana veoma brzo i jednostavno!

SMS centar sa biznis logikom

SMS centar sadrži biznis logiku koja omogućava naplatu SMS porukama. Sistem podržava sve tri mobilne mreže u Srbiji, implementiran je u Parking servisu Kragujevac, gde je bio u upotrebi od 2008 do 2018 god.

Proces parking naplate je jednostavan i lak za korišćenje. Korisnik inicira kreiranje parking karte slanjem SMS poruke koja sadrži registraciju vozila, bez razmaka ili drugih specijalnih karaktera (npr. KG123AA). Poruka se šalje na kratki broj koji je definisan za parking zonu u kojoj se vozilo nalazi u trenutku parkiranja.

U slučaju implementacije sistema u inostranstvu, potrebno je razviti nove module za komunikaciju sa mobilnim operaterima u toj zemlji. Više informacija možete pronaći ovde.

Android - Klijentska aplikacija za rad kontrolora

Android mobilna aplikacija se izvršava na bilo kojem Android uređaju povezanim na centralni server bežičnom Internet vezom i između ostalog omogućava:

 • logovanje kontrolora i izbor zone/sektora u kome se vrši naplata
 • kontrolu uplata izvršenih putem SMS poruka
 • kontrolu vozila sa pretplatnim i povlašćenim kartama
 • proveru ispravnosti i unos greb karata
 • generisanje dnevne karte
 • fotografisanje vozila
 • automatsko unošenje GPS koordinata

Windows mobile - Klijentska aplikacija za rad kontrolora

Pre pojavljivanja Android operativnog sistema, razvijena je Windows mobile mobilna aplikacija koja je i dalje u funkciji i izvršava se na prenosnim računarima povezanim na centralni server bežičnom Internet vezom i između ostalog omogućava:

 • logovanje kontrolora i izbor zone/sektora u kome se vrši naplata
 • kontrolu uplata izvršenih putem SMS poruka
 • kontrolu vozila sa pretplatnim i povlašćenim kartama
 • proveru ispravnosti i unos greb karata
 • generisanje dnevne karte
 • fotografisanje vozila
 • automatsko unošenje GPS koordinata

Izveštavanje i administracija sistema

 • upravljanje parametrima sistema: zone, sektori, cene parkiranja, ograničenja, tolerancija, kratki brojevi, tipovi greb karata, ...
 • trenutna statistika i praćenje rada kontrolora
 • pretraga i pregled svih zapisa u bazi podataka
 • upravljanje pretplatnim i povlašćenim kartama
 • upravljanje dnevnim kartama i sinhronizacija sa centralnim registrom vozila
 • izvoz podataka u Excel ili OpenOffice
 • dnevni, nedeljni, mesečni izveštaji
SMS centar sa biznis logikom
Android - Klijentska aplikacija za rad kontrolora
Windows mobile - Klijentska aplikacija za rad kontrolora
Izveštavanje i administracija sistema

Cenovnik

Kontaktirajte nas i napravićemo idealnu ponudu za Vaše poslovanje.

Podsistem za otvorena parkirališta
Moduli za naplatu parkiranja sms porukama Modul za vezu sa operaterom Mts
Modul za vezu sa operaterom Telenor
Modul za vezu sa operaterom Vip
Modul sa biznis logikom:
 • Progresivna naplata
 • Karte od 1h
 • Karte od 24 časa
 • Plaćanje opštih dnevnih karata, uz mogućnost za popust ukoliko se plati u roku od npr. 8 dana
Modul za greb karte:
 • Svaki kratki broj ima svoj pandan greb karte
 • Jedinstvenost serijskih brojeva greb karata za sprečavanje falsikovanja
Modul za izveštavanje i administraciju sistema upravljanje parametrima sistema: zone, sektori, cene parkiranja, ograničenja, tolerancija, kratki brojevi, tipovi greb karata,..
statistiku i praćenje rada kontrolora
pretraga i pregled svih zapisa u bazi podataka
upravljanje pretplatnim kartama
upravljanje opštim dnevnim kartama
Upravljanje korisnicima sistema, uz fleksibilni sistem dozvola
izvoz podataka u Excel
Različiti dnevni, nedeljni, mesecni izvestaji
Klijentska aplikacija za rad kontrolora Android platforma (podrška za android 5.0 i novije)
Provera vozila po registraciji
Unos i štampanje dnevnih karata

Podsistem za zatvorena parkirališta
Modul za izveštavanje i administriranje sistema Podrška za neograničen broj parkirališta
Upravljanje korisnicima sistema, uz fleksibilni sistem dozvola
Uvid u stanje sistema uključuući detaljne statistike naplate
Izvoz podataka (u Excel)
Različiti dnevni, nedeljni i mesečni izveštaji
Podešavanja na nivou parkirališta fleksibilno radno vreme (na nivou parkiralšta, dana u nedelji). Neko parkiralište može raditi 24 časa, dok neka druga npr. od 7:00 do 21:00 radnim danima, subotom od 7:00 do 14:00, a nedeljom ne.
Cena parkiranja (po satu)
Vreme tolerancije (5 min)
Specijalno tretiranje zadnjeg sata (plaćanje prilikom ulaska na parking)
Modul za upravljanje dugovanjima. ukoliko korisnik ne plati parkiranje pre isteka radnog vremena sistem ga zadužuje.
Dugovanja se distribuiraju u centralnu bazu i preko nje po svim parkiralištima
Prilikom ulaska na parking proveravaju se dugovanja i ukoliko postoji dugovanje korisnik treba da izmiri dugovanja pre ulaska.
Klijentska aplikacija za rad inkasanata Izdavanje (štampanje) priznanica (sa barkodom) pri ulasku na parking
Automatsko računanje i štampanje računa pri izlasku sa parkinga
Podrška za izlazak bez priznanice (pretraga po registraciji).
Provera stanja u kasi i štampanje smenskog izveštaja
Razduživanje bez ulaska na parking
Podrška za OFFLINE rad. Klijenti moraju raditi i bez Internet konekcije tako da se veza sa centralnom bazom podataka uspostavlja onda kada je Internet konekcija dostupna.

Kontaktirajte nas

Ukoliko želite da postanete SkyParking partner, kontaktiraje nas.
Telefon/Viber
+381 69 284 264 8
E-mail:
Adresa:
Dragoslava Srejovića 29/62
34000 Kragujevac, Srbija